de-noodlanding-voorzijde

In augustus 2013 bracht ik in eigen beheer de roman De noodlanding uit.

Met mijn pech, bedenk ik, bestaat er daadwerkelijk een leven na de dood en begint straks alles weer opnieuw. Met deze overpeinzing van Daan Kelderman, componist en muziekleraar, opent de roman De noodlanding, een verhaal over afkomst en betekenis, heldendom en vergetelheid, zelfvertrouwen en tumtummetjes.

Kelderman verneemt op een dag dat zijn vader niet lang meer te leven heeft. Om te voorkomen dat met zijn dood talloze vragen over vaders verleden voorgoed onbeantwoord blijven – en daarmee mogelijk ook vragen over Daans eigen persoonlijkheid – gaat hij op zoek naar antwoorden.

Maar de navorsing levert steeds weer nieuwe raadsels op. In het hoofd van de zieke herleven warrige oorlogsherinneringen en anekdotes. In het hoofd van de zoon wisselen onbegrip en ongeloof elkaar af. Beide mannen lijken elkaars tegenpolen te zijn. Ze wentelen zich in hun controverses die misschien wel vooral gedijen omdat ze zoveel op elkaar lijken.

De noodlanding is een verhaal dat weliswaar geïnspireerd is op het schijnbaar eeuwigdurende sterfbed van mijn vader, maar niet zo autobiografisch dat men alles moet geloven wat erin staat.

De roman is overigens verkrijgbaar bij bol.com.