In 1985 verscheen mijn novelle Tor in Dietsche Warande & Belfort, een jaar later gevolgd door Tegen de draad in Maatstaf. In de jaren daarna is een aantal verhalen en artikelen verschenen in SIC en Maatstaf, maar het is nooit tot een bundeling gekomen. Vanaf de eeuwwisseling ben ik me gaan toeleggen op het schrijven van liedteksten en composities die tussen 2004 en 2018 door een vocaal ensemble werden uitgevoerd. In 2013 verscheen mijn roman De noodlanding.

18-10-10-snoetwit-verlengd-1000-pixels